VOL-VCA


Algemeen
Bent u operationeel leidinggevende? Dan moet u in het bezit zijn van het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA). Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf  en van de medewerkers waaraan u leidinggeeft. 


Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA-diploma op zak weet u aan welke eisen uzelf en de operationele medewerkers waaraan u leidinggeeft moeten voldoen.


De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.


Als u zich voor een examen wilt aanmelden, dient u contact op te nemen met een van de erkende Examencentra VCA. De examens vinden dagelijks en in het hele land plaats. Als u dit wilt, dan kunnen wij dit ook voor u regelen.

 

Onderwerpen

- Werkplek.

- Preventie.

- Elektriciteit.

- Ongevallen.

- Noodsituaties.

- Arbeidsmiddelen.

- Brand en explosie.

- Gevaarlijke stoffen.

- Veilig werken en overleg.

- Regelgeving en veiligheidsregels.

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

 

 

 Training is inclusief oefenen met examenvragen.