NEN 3140 – VP (Vakbekwaam Persoon)


Algemeen
De Arbowet regelt dat werknemers die aan elektrotechnische installaties werken periodiek geïnstrueerd moeten worden. Dit is noodzakelijk om veilig te kunnen (blijven) werken aan deze installaties. Om aan elektrische installaties, apparaten en gereedschappen te mogen werken is een bepaalde minimale deskundigheid vereist. Onze training Vakbekwaam persoon (VP NEN 3140) voldoet aan de wettelijke eisen VP (EN 50110-1/NEN 3140).


Maatwerktraining, gebaseerd op intake door trainer.


Voor deze training is een elektrotechnische vooropleiding vereist.

 

Onderwerpen

- Praktijk.

- Wettelijke status.

- Aansprakelijkheid.

- Opleiding en ervaring.

- Spanningsloos maken.

- Voorschriften NEN 1010.

- Elektrotechnische gevaren.

- Doormeting en beproeving.

- Inspecties/Visuele controles.

- Veiligheidsregels en procedures.

- Arbeidsomstandigheden en wetgeving.

- Bevoegdheden/verantwoordelijkheden.