NEN 3140 – VOP (Voldoende Onderricht Persoon)


Algemeen
Om aan elektrische installaties, apparaten en gereedschappen te mogen werken is een bepaalde minimale deskundigheid vereist. Alleen een VOP'er mag elektrotechnische werkzaamheden van beperkte omvang en met een beperkt risico uitvoeren. Onze training Voldoende Onderricht Persoon (VOP NEN 3140) voldoet aan de wettelijke eisen VOP (EN 50110-1/NEN 3140).


Een voldoende onderricht persoon mag eenvoudige elektrotechnische bedieningswerkzaamheden uitvoeren. Hij dient tevens bij al zijn werkzaamheden op de hoogte te zijn van de gevaren die deze werkzaamheden met zich meebrengen en veiligheidsmaatregelen te nemen. 


Maatwerktraining, gebaseerd op intake door trainer.


Voor deze training is geen elektrotechnische vooropleiding vereist.

 

Onderwerpen
- Wet- en regelgeving.

- Begrippen: spanning, stroom en weerstand.

- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

- Het spanningsloos maken en weer inschakelen van apparatuur.

- Eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden zoals:

   - Het vervangen van lampen en starters.

   - Het 'resetten' van thermische beveiligingen.

   - Het vervangen van smeltveiligheden en mespatronen.

   - Het monteren van stekkers en vervangen van wandcontactdozen.

   - Gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.