NEN 3140 – IV/WV (Installatie- Werk Verantwoordelijke)


Algemeen
De Arbowet is voor werknemers, die aan elektrotechnische installaties werken, het uitgangspunt om dit veilig te kunnen doen. De installatieverantwoordelijke moet daarom dan ook met zorg zijn beleid formuleren en uitvoeren. Dit is noodzakelijk om veilig te kunnen (blijven) werken aan deze installaties. 


Onze training Installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke voldoet aan de wettelijke eisen IV/WV.


Maatwerktraining, gebaseerd op intake door trainer.


Voor deze cursus is een elektrotechnische vakopleiding op niveau 4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) nodig. Dit niveau komt overeen met een middelbare elektrotechnische opleiding, maar kan ook worden bereikt door voldoende kennis en ervaring vanuit de praktijk.

 

Onderwerpen
- De Arbowet en Arbobesluiten.

- De RIE en het plan van aanpak.

- Technische gebreken en statistieken.

- Inschatten van risico's in de elektrotechniek.

- Opbouw NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 1010.

- Implementatie van de NEN-EN 50110/NEN 3140.

- Opzetten en beheren van inspecties en tekeningenpakketten.