NEN 3140 – Keuren elektrische arbeidsmiddelen


Algemeen
Nieuwe en bestaande machines moeten voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Voor machines die in bedrijf zijn gelden de eisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen. In deze richtlijn is opgenomen dat gereedschappen, machines en installaties die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Daarom moeten werkgevers arbeidsmiddelen die op de werkplek gebruikt worden periodiek (laten) keuren. 


De training Keuren elektrische arbeidsmiddelen (NEN 3140) is bestemd voor medewerkers die belast zijn of worden met de periodieke keuring van arbeidsmiddelen.

 

Onderwerpen

- Visuele controle.

- Keuringsklassen.

- Methodiek van keuren.

- Verantwoordelijkheden.

- Meten isolatieweerstand.

- Registratie van de keuring.

- Frequentie van de keuring.

- Organisatorische maatregelen.

- Meten weerstand beschermleiding.

- NEN 3140/EN 50110-1 en inspecties.

- Meten aardlekstroom en aanraakstroom. 

 

 

 Inclusief praktijk, oefenen met tester.