EHBO


Algemeen
Het is goed dat er een, wettelijk verplichte, BHV-organisatie in uw bedrijf aanwezig is. Het is echter belangrijk om te weten dat een BHV'er, medisch gezien, niet gelijkwaardig aan een EHBO'er gekwalificeerd is. Waar voor de BHV'er het accent ligt op de grote lijn bij de eerstehulpverlening, daar is de EHBO'er in staat de eerste medische hulp daadwerkelijk te verlenen. Omdat het bijna ondenkbaar is dat er zich in uw bedrijf geen ongevallen zullen voordoen geven wij u in overweging om enkele werknemers de door ons georganiseerde training EHBO te laten volgen. Het inzetten van een EHBO'er kan het ziekteverzuim helpen terugdringen en mogelijk zelfs voorkomen.


Voor de training EHBO is geen specifieke vooropleiding vereist. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

 

Onderwerpen
- Oogletsels en vergiftigingen.

- Botbreuken, ontwrichtingen, kneuzingen en verstuikingen.

- Uitwendige verwondingen en ernstige bloedingen, shock en brandwonden.

- Stoornissen van het bewustzijn en de ademhaling, stilstand van de bloedsomloop en reanimatie.

 

Training is inclusief onafhankelijk examen via de normen van het Oranje Kruis.