BHV 


Algemeen
Tegenwoordig dient ieder bedrijf, elke winkel of instelling te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Om in die organisatie volwaardig een rol van betekenis te kunnen spelen dient elk individueel lid van de BHV-organisatie over de juiste kennis en ervaring te beschikken. 


Van elke BHV’er wordt verwacht dat hij naast een gedegen theoretische kennis ook over praktijkervaringen met betrekking tot levensreddende handelingen en de brandbestrijding beschikt. 


Voor de training BHV is geen specifieke vooropleiding vereist. Als uitgangspunt geldt het zelfstandig kunnen handelen van cursisten.

 

Onderwerpen
- Ontruiming.

- Communicatie.

- Beperken en bestrijden van een beginnende brand.

- Eerste hulp en levensreddende handelingen (waaronder reanimatie).

- Alarmering en samenwerken met verschillende hulpverleningsdiensten.