B-VCA


Algemeen
Met het B-VCA-diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.   


Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B-VCA-diploma op zak weet u wat er van u verwacht wordt. 


De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen. 


Als u zichzelf voor een examen wilt aanmelden moet u contact opnemen met een van de erkende Examencentra VCA. De examens vinden dagelijks en in het hele land plaats. Als u dit wilt, dan kunnen wij dit ook voor u regelen.

 

Onderwerpen
- Werkplek.

- Preventie.

- Elektriciteit.

- Ongevallen.

- Noodsituaties.

- Arbeidsmiddelen.

- Brand en explosie.

- Gevaarlijke stoffen.

- Veilig werken en overleg.

- Regelgeving en veiligheidsregels.

- Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

 

 

Training is inclusief oefenen met examenvragen.