AED


Algemeen
Met het meer en meer beschikbaar komen van de Automatische Externe Defibrillator (AED) neemt ook de behoefte toe om met een dergelijk hulpmiddel te leren werken. Een AED wordt ingezet bij een circulatiestoornis en kan de overlevingskans vergroten en de kans op hersenbeschadiging verminderen. Natuurlijk is altijd de – niet zo heel moeilijke – handleiding 'on board' aanwezig. Het verantwoord kunnen gebruiken van de AED vraagt kennis en training. Als u de training AED volgt en de AED op de juiste wijze gebruikt, verhoogt dit de kwaliteit van de levensreddende handeling aanzienlijk. De overlevingskans neemt hierdoor met maar liefst 60% toe! 


Voor deze training dienen de cursisten in het bezit te zijn van een geldig certificaat 'Bedrijfshulpverlener'.

 

Onderwerpen

- Werken met de AED.

- Onderhoud van de AED.

- Het aansluiten van de AED.

- Korte herhaling reanimatie.

- De werking en de bediening van de AED.

- De voorbereiding (is gebruik nodig en verantwoord).