Onderhandelen


Algemeen
Onderhandelen wordt gezien als een specifieke kwaliteit. 


Succesvol onderhandelen hangt vooral samen met de mate waarin u creatief en met zelfvertrouwen omgaat met de belangen van de ander en die van uzelf. 


In deze training ontwikkelt u uw onderhandelingsvaardigheden om tot de gewenste resultaten te komen. Dit betekent zowel het bereiken van een optimale uitkomst als het creëren van een goede relatie. 


Uitgangspunt is het zoeken naar een win-winsituatie waarbij het doel gescheiden wordt van de mensen. U werkt samen aan een succesvol onderhandelingsresultaat.

 

Onderwerpen

- Onderhandelingsstrategieën.

- Kenmerken van onderhandelen.

- Uw persoonlijke onderhandelingsstijl.

- Oplossingen zoeken in wederzijds belang.

- Onderscheid in de onderhandelingsfasen.

- Inzicht in eigen gedrag en effecten daarvan.

- Beste resultaat met inachtneming van de relatie.

- Doelgerichte voorbereiding van onderhandelingen.

- Creëren van een resultaatgericht onderhandelingsklimaat.