Effectief beïnvloeden


Algemeen

- Hoe houdt u de regie in een gesprek?

- Wanneer wordt beïnvloeden manipuleren? 

- Hoe geeft u sturing aan (lastige) gesprekken?

- Tot waar reikt uw invloed en waar ligt de grens? 

- Wat zijn kent de kwaliteiten en valkuilen van uw stijl?

- Hoe krijgt u inzicht uw persoonlijke beïnvloedingsstijl?

- Hoe kunt u met uw gedrag een ander beïnvloeden zonder dat het de relatie schaadt?

 

Onderwerpen

- Sturen met stijl.

- Omgaan met ‘lastige’ mensen.

- Het activeren van machtsbronnen.

- Uw persoonlijke beïnvloedingsstrategie en denkstijl.

- Inzicht in uw cirkel van invloed en het vergroten hiervan.

- Positief invloed uitoefenen door effectieve communicatie.

- De kunst van het afstemmen: aansluiten op de denkstijl van uw gesprekspartner.