Conflicthantering


Algemeen
Binnen elk bedrijf, elke afdeling en elk team spelen tegenstrijdige belangen en doen zich conflicten voor. 


In deze effectieve training leert u hier op assertieve en constructieve wijze mee om te gaan. Daarbij is uw aanpak gericht op een positief resultaat voor alle betrokken partijen. 


U leert signalen te herkennen en hierop te anticiperen. Deze training levert direct resultaat op voor uzelf en uw organisatie.

 

Onderwerpen
- Wat is een conflict?

- Onnodige conflicten.

- Bemiddelen in conflicten.

- Herkennen van conflicten.

- Omgaan met eigen emoties.

- Feiten van emoties scheiden.

- Begrip tonen voor elkaars emoties.

- Wat zijn de (mogelijke) oorzaken van conflicten?

- Probleemoplossende methoden voor conflicten.