Word


Algemeen
Microsoft Word is het meest gebruikte tekstverwerkingsprogramma ter wereld. 


Het programma is gebruiksvriendelijk en veel functies spreken voor zich. Toch wordt er door de meeste gebruikers niet voor de volle 100% gebruikgemaakt van de mogelijkheden van deze tekstverwerker. 


Na afloop van deze één- of tweedaagse training kunt u teksten invoeren en openen met MS-Word. U kunt snel navigeren binnen een document en het opmaken en afdrukken van tekst kent geen uitdagingen meer voor u. U  kunt zich nu concentreren op de inhoud! 


Voorkennis: er is geen ervaring met Word nodig.

 

Studieprogramma
Tijdens deze (één-op-één-)training leert u de basis om goed te werken met Word. Dat betekent dat u onder begeleiding van onze trainer zelfstandig aan het werk gaat om u de stof eigen te maken. Zo kunt u in uw eigen tempo uw leerdoelen halen zonder daarbij gehinderd te worden door een sneller of langzamer tempo van je medecursisten. De trainer ziet erop toe dat u op schema blijft en uw leerdoelen haalt.


De trainer bespreekt tijdens de intake voor de training wat het beginniveau is en wat u uit de training wilt halen, zodat we de focus kunnen leggen op onderwerpen en oefeningen die voor u belangrijk zijn. 

 

Mogelijke onderwerpen
- Tekst invoeren.

- Tekst opmaken.

- Documenten delen.

- Verschillende tabbladen.

- Inhoudsopgave genereren.

- Spelling- en grammaticacontrole.

- Tekststijlen gebruiken en aanpassen.

- Tabellen, grafieken, schermafbeelding en afbeeldingen.

- Werken met alinea-opmaak: tabs, opsommingstekens, uitlijning.