Excel


Algemeen
Microsoft Excel is het meest gebruikte spreadsheet-programma ter wereld. 


Het programma is gebruiksvriendelijk en veel functies spreken voor zich. Toch wordt er door de meeste gebruikers niet voor de volle 100% gebruikgemaakt van de mogelijkheden van dit programma. 


Na afloop van deze één- of tweedaagse training kunt u werken met cellen, formules, reeksen en grafieken.


Voorkennis: er is geen ervaring met Excel nodig.

 

Studieprogramma
Tijdens deze (één-op-één-)training leert u de basis om goed te werken met Excel. Dat betekent dat u onder begeleiding van onze trainer zelfstandig aan het werk gaat om u de stof eigen te maken. Zo kunt u in uw eigen tempo uw  leerdoelen halen zonder daarbij gehinderd te worden door een sneller of langzamer tempo van uw medecursisten. De trainer ziet erop toe dat u op schema blijft en uw leerdoelen haalt.


De trainer bespreekt tijdens de intake voor de training wat uw beginniveau is en wat u uit de training wilt halen, zodat we de focus kunnen leggen op onderwerpen en oefeningen die voor u belangrijk zijn. 

 

Mogelijke onderwerpen

- Reeksen.

- Formules.

- Grafieken.

- Celwijzers.

- Werkbladen.

- Pagina-indelingen.

- Gebruik van Excel voor begrotingen en budgetten.