Management consultancy


Bij management consultancy focussen we ons op de hele organisatie, strategie en de bedrijfsvoering.


Door middel van een audit krijgen we inzicht in de organisatie, weten we waar de knelpunten en risico's zitten en kunnen we verbeterpunten bepalen.


Na de audit zal er een rapport worden opgesteld. In dit rapport zullen we de sterke punten benoemen en de verbeterpunten beschrijven. Het rapport zal mondeling aan u worden toegelicht. 


Na bovenstaande evaluatie zullen keuzes gemaakt kunnen worden en deze zullen worden vastgelegd in een plan van aanpak. 


Dan is het moment daar om te starten met de verbeterprocessen. Natuurlijk kunnen wij u hierbij volledig of gedeeltelijk ondersteunen.

 

Aandachtsgebieden:

- Inkoop.

- Verkoop.

- Kwaliteit.

- Planning.

- Productie.

- Transport.

- Marketing.

- Processen.

- Documenten.

- Management.

- Interne klanten.

- Automatisering.

- Voorraadbeheer.

- Human resource.