Projectmanagement


Elke organisatie maakt gebruik van projectmanagement. Voor een deel van de werkzaamheden installeert men vaak een projectgroep of een projectorganisatie die met de uitvoering wordt belast en die met oplossingen moet komen.


Vaak wordt hiervoor een (externe) projectmanager aangesteld die de verantwoordelijkheid heeft over de werkzaamheden.


Binnen bedrijven en instellingen zijn er projectgroepen en projectorganisaties met betrekking tot een grote diversiteit aan organisatie- en managementonderwerpen.


De ideale projectmanager houdt altijd het ‘waarom’ van het project in het oog en houdt in de gaten of de oorspronkelijke doelstellingen van het project nog steeds gelden.


Cyrus Company heeft ervaren projectmanagers in dienst die leiding kunnen geven aan deze vaak eenmalige projecten. Elk project is anders, maar in de basis hebben we te maken met dezelfde problematiek.